Staff

Full-time staff

For detailed research output, please seeKEIO RESEARCHERS INFORMATION SYSTEM.
(Please select ""Institute of Physical Education"" from the list of affiliations)

Researcher

Tomoya Hayakawa
Ayumi Yoshikawa
Hyeon Ki Kim
Ichiro Otsuka
Yasuyuki Watanabe
Kazuya Tsuji
Hiroshi Matsui
Hiromichi Hasegawa

Part-time staff

Yukihiro Akiyama : Rubber-ball Baseball
Dai Asahi : Judo
Noriko Obata : Archery
Masahiro Katsumata : Golf
Minori Kanasashi : Ballet Exercise
Yayoi Kibayashi : Table Tennis
Masami Kubota : Karate
Kenji Kono : Qigoing
Ayumi Komatsu : Badminton
Ryo Miyake : Fencing
Norihide Shinohe : Futsal
Keitaro Shimada : Boxing
Shota Hisanaga : Gymnastics
Ryoko Sugimoto : Body Conditioning
Satoko Takagi : Tai Chi
Masato Otake : Soccer
Hazuki Ogata : Fitness Training
Ryoko Takemura : Tennis
Kaori Tsuneyuki : Table Tennis
Yoshihide Terada : Tennis
Tomohiro Toriya : Tennis
Shinobu Nishimura : Fitness Training
Sotaro Hara : Tennis
Yusuke Higuchi : Swimming
Tomo Sakurai : Soccer
Seira Nakashima : Golf
Shinichi Tohei : Aikido
Masatoshi Hosono : Volleyball
Chiaki Miyamoto : Tennis
Ginga Munetomo : Trampoline
Takuya Yahagi : Volleyball
Izumi Yoshiuda : Body Conditioning
Eriko Tsuchiya : Automobile Driving
Masahiro Sumi : Swimming

Seasonal Sports Instructor

Masahiro Sumi : Marine Sports Activities
Masashi Koyama : Skating
Hisahiko Yoshida : Skiing